EU flag 007

Gerstorps Egendom AB, som äger gårdshotellet har blivit beviljade företagsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan gällde utbyggnaden av hotellet med 8 nya rum och matsalen med kök. Ansökan skickades in 2015 och beviljades 2018.